Stowarzyszenie JANTAR w Elblągu (dawniej Stowarzyszenie Taneczne JANTAR) powstało w 1986 roku z inicjatywy rodziców, tancerzy, przyjaciół tańca skupionych wokół Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar”, który od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz propagowania tańca wśród społeczeństwa elbląskiego, jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu oraz uczenia kultury i sportu.

JANTAR prowadzi działania na rzecz kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.  W ramach pozyskanych środków (unijnych i krajowych) realizuje programy wymiany  młodzieżowych grup artystycznych z Polski, Rosji i Niemiec. Uczestnicy projektów biorą udział w warsztatach, seminariach, konkursach i przeglądach artystycznych oraz integrują się, wymieniając poglądy i doświadczenia. 

Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz rozwijania kultury tanecznej w Elblągu. Przy współpracy z samorządem lokalnym prowadzi zajęcia taneczne dla uczniów elbląskich szkół. Swoimi działaniami obejmuje również osoby niepełnosprawne. 

Stowarzyszenie z powodzeniem pozyskuje także środki na realizację programów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Opieką objęliśmy m.in. dzieci z rodzin zastępczych, z ubogich obszarów wiejskich regionu elbląskiego i braniewskiego oraz kobiety oczekujące na narodziny dziecka. 

Od 6.05.2004 r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Zarząd Stowarzyszenia Jantar – kadencja 2019-2022:
Magdalena Czarnocka-Kaptur – Prezes
Beata Lesz – Wiceprezes
Mateusz Czyżyk – Wiceprezes
Piotr Czyżyk – Sekretarz
Marcin Jezierski – Skarbnik

Komisja Rewizyjna – kadencja 2019-2022:
Jerzy Jedynak – Przewodniczący
Urszula Krawczyk
Piotr Minkiewicz