Od  września wróciliśmy do kontynuacji zadania „Wspieranie szkoleń zawodników Elbląskiego Klubu Tańca Jantar”.

Zadanie dotyczy rocznego, specjalnie przygotowanego programu szkoleń dla par indywidualnych połączonego z systemem motywacyjnym w postaci stypendiów dla wyróżniających się tancerzy. Ma on wspomóc zawodników w przygotowaniach do reprezentowania Elbląskiego Klubu Tańca, a tym samym miasta Elbląg na zawodach i mistrzostwach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.

W ramach zadania oprócz szkoleń wewnętrznych zaplanowane zostały szkolenia z trenerami zewnętrznymi. Mają one na celu uzupełnienie programu szkoleniowego. Trenerzy zewnętrzni  oprócz przekazywania nowej wiedzy, mogą obiektywnie oceniać poziom taneczny zawodników, pokazywać dalsze kierunki rozwoju, słabe i mocne punkty każdej pary tanecznej.

W dniach 24-25 września odbyło się szkolenie z zakresu tańców standardowych prowadzone przez Katarzynę Kapral i Giuseppe Longarini. Szkolenie ma wspomóc pary taneczne przygotowujące się do startu na 22.Międzynarodowym Festiwalu Tańca Baltic.

 

Przygotowania do zawodów realizowane są w ramach zadania  „Wspieranie szkoleń zawodników Elbląskiego Klubu Tańca Jantar” dofinansowanego ze środków Gminy Miasto Elbląg.