Siedziba

Elbląski Klub Tańca „Jantar” działa przy Stowarzyszeniu „Jantar” z siedzibą w Centrum Tańca „PROMYK”

ul. Browarna 80

82-300 Elbląg

tel. 55 611 01 30/40

kom. 609 977 220 

Opłaty członkowskie

Miesięczne opłaty członkowskie należy wpłacać na konto Stowarzyszenia „Jantar”, zaznaczając w tytule za kogo uiszczana jest opłata. UWAGA: nie dotyczy to kursów tańca – szczegółów na temat odpłatności za kursy udzielają poszczególni instruktorzy. Konto bankowe:
Stowarzyszenie „Jantar”
Bank PKO BP S.A. o/Elbląg
37 1020 1752 0000 0602 0070 9527