Siedziba

Elbląski Klub Tańca “Jantar” działa przy Centrum Tańca “PROMYK”

ul. Browarna 80

82-300 Elbląg

tel./fax. +48 55 611 01 30

tel. +48 55 611 01 40

Opłaty członkowskie

Miesięczne opłaty członkowskie należy wpłacać na konto Stowarzyszenia “Jantar”, zaznaczając w tytule za kogo uiszczana jest opłata. UWAGA: nie dotyczy to kursów tańca – szczegółów na temat odpłatności za kursy udzielają poszczególni instruktorzy. Konto bankowe:
Stowarzyszenie “Jantar”
Bank PKO BP S.A. o/Elbląg
37 1020 1752 0000 0602 0070 9527