Regulamin Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar”

I. Prawa członków EKT „Jantar”

 1. Korzystanie z zajęć zbiorowych organizowanych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” i Centrum Tańca „Promyk” w Elblągu
 2. Uczestniczenie w pokazach bezpłatnych na imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie Elbląga i okolic
 3. Uczestniczenie w pokazach płatnych za zgodą trenera EKT „Jantar” (odpłatność za pokazy jest ustalona przez trenera)
 4. Zgłaszania chęci wzięcia udziału i udział w ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach tańca sportowego organizowanych na terenie Polski i za granicą oraz w Mistrzostwach Okręgu i Mistrzostwach Polski.
 5. Udział w turniejach organizowanych za granicą po uzyskaniu zgody przez trenera prowadzącego pary
 6. Uczestnictwa w szkoleniach krajowych i zagranicznych w uzgodnieniu z trenerem EKT „Jantar”
 7. Otrzymania zwolnienia z zajęć szkolnych w przypadku wyjazdu na szkolenie, warsztaty, wyjazdy na turnieje lub inne
 8. W przypadku wybitnych osiągnięć ubieganie się o dofinansowanie szkoleń, obozów, wyjazdów na turnieje, stroje, obuwie taneczne itp.
 9. Uczestnictwo w zebraniach członków EKT „Jantar”
 10. Prawo głosu w podejmowanych decyzjach przez członków Klubu
 11. Prawo oceny działalności EKT „Jantar” i składania skarg, lecz przede wszystkim składania propozycji rozwiązania danego problemu.
 12. Wspierania finansowego działalności Klubu
 13. Instruktorzy tańca mają prawo doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania wiedzy poprzez uczestnictwo w odpowiednich szkoleniach

II Obowiązki członków EKT „Jantar”

Podstawowym obowiązkiem członka Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar” jest godna postawa obywatela i sportowca Rzeczpospolitej Polskiej, stałe podnoszenie poziomu sportowego oraz ambitne współzawodnictwo w zawodach sportowych, przestrzeganie regulaminów sportowych.

 1. Systematyczne, zdyscyplinowane i aktywne uczestnictwo w zajęciach, treningach i zawodach sportowych
 2. Godne reprezentowanie Klubu na turniejach krajowych, a także reprezentowanie barw narodowych na turniejach zagranicznych (jako szczególne wyróżnienie)
 3. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje, kolegów i rywali podczas zajęć, treningów i zawodów sportowych
 4. Dbałość o obiekty sportowe, w których odbywają się zajęcia, treningi i turnieje
 5. Wykonywanie prac społecznych na rzecz Klubu
 6. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia „Jantar”. W przypadku gdy do Klubu przynależy rodzeństwo, wówczas każde następne dziecko opłaca 50% wysokości składki członkowskiej. W żadnym innym przypadku nie ma możliwości zmniejszenia wysokości składki członkowskiej ani jej anulowania. Składka członkowska nie ulega rozłożeniu na raty. Brak opłaconej składki członkowskiej za okres 2 miesięcy będzie równoznaczny z nie przyjmowaniem zgłoszeń udziału w turniejach tanecznych, szkoleniach oraz obozach i feriach tanecznych. Brak wpłaty za okres dłuższy niż 3 miesiące spowoduje wykluczenie z Klubu. W okresie przerwy letniej (lipiec – sierpień) składka członkowska nie jest wymagana.
  Dokonując opłaty członkowskiej w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko członka oraz opłata członkowska za miesiąc ……..
 7. Pisemne informowanie o rezygnacji z przynależności do Klubu oraz uczestnictwa w zajęciach tanecznych. Do momentu wpłynięcia wyżej wymienionego pisma, odpłatność za składkę członkowską będzie wymagana.
 8. Zgłaszanie chęci udziału w turnieju najpóźniej na tydzień przed ich realizacją
 9. Dopilnowanie terminów ważności książeczki i licencji startowej, a także dokumentów, które są niezbędne w przypadku wyjazdu do innych miast i za granicę (takich jak legitymacja szkolna, studencka, paszport)
 10. Propagowanie sportowego tańca towarzyskiego oraz dbanie o dobre imię Klubu
 11. Przestrzeganie tajemnicy procesu szkolenia i sposobu jego realizacji
 12. Przestrzeganie regulaminu Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar”.