W roku 2008 zmieniła się forma przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Obecnie należy jedynie wpisać w zeznaniu podatkowym nazwę organizacji i jej numer KRS oraz kwotę 1% podatku, którą chce się przekazać. Resztą formalności zajmie się już urząd skarbowy.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym nasza organizacja.

Nasze dane: Stowarzyszenie Jantar

Numer KRS: 0000030520

Wpłata na OPP nie jest darowizną, bo przekazuje się pieniądze, które i tak stanowią podatek – tak więc podatnik decyduje po prostu czy woli je przekazać Skarbowi Państwa, czy może lepiej którejś z organizacji pozarządowych, które potrafią znacznie lepiej je wykorzystać. Nawet niewielką kwotę warto przekazać na rzecz OPP, z wielu kilkuzłotowych wpłat może uzbierać się znacząca suma.

Stowarzyszenie JANTAR w Elblągu (dawniej Stowarzyszenie Taneczne JANTAR) powstało w 1986 roku z inicjatywy rodziców, tancerzy, przyjaciół tańca skupionych wokół Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar”, który od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz propagowania tańca wśród społeczeństwa elbląskiego, jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu oraz uczenia kultury i sportu.

JANTAR prowadzi działania na rzecz kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej. W ramach pozyskanych środków (unijnych i krajowych) realizuje programy wymiany młodzieżowych grup artystycznych z Polski, Rosji i Niemiec. Uczestnicy projektów biorą udział w warsztatach, seminariach, konkursach i przeglądach artystycznych oraz integrują się, wymieniając poglądy i doświadczenia.

Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz rozwijania kultury tanecznej w Elblągu. Przy współpracy z samorządem lokalnym prowadzi zajęcia taneczne dla uczniów elbląskich gimnazjów i uczelni wyższych. Swoimi działaniami obejmuje również osoby niepełnosprawne – od 2007 r. w zajęciach tanecznych uczestniczą osoby niewidome i słabo widzące. Stowarzyszenie z powodzeniem pozyskuje również środki na realizację programów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dotychczas opieką objęliśmy dzieci z rodzin zastępczych, z ubogich obszarów wiejskich regionu elbląskiego i braniewskiego oraz kobiety oczekujące na narodziny dziecka. W najbliższych planach mamy realizację projektu skierowanego do matek samotnie wychowujących dzieci.

Od 6.05.2004 r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.