Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenie JANTAR ustaliło 21.06.2017r wysokość składek członkowskich dla członków wspierających w wysokości:

  • członkowie posiadający klasy taneczne : H,G,F,E,D,C – 70 zł miesięcznie
  • członkowie posiadający klasy taneczne: B,A,S – 90 zł miesięcznie
  • członkowie grup tanecznych senior: 90 zł miesięcznie

Stawki obowiązują od 01.09.2017r.