Poniżej godziny zajęć dla grupy Juniorów i Młodzieży C+B+A:

Środa 11.11.2015:

12:00-13:30 Promyk duża sala

17:00-18:30 Promyk duża sala

Czwartek 12.11.2015:

17:00-18:30 Promyk duża sala